KTĐT - Chị Nguyễn Thúy Hạnh ở Khu công nghiệp Phú Nghĩa hỏi: Tôi đang là công nhân. Hiện nay tôi đang mang thai và muốn nghỉ việc vì sợ công việc đang làm có thể ảnh hưởng tới việc mang thai và sinh con sau này. Tôi làm như vậy có vi phạm pháp luật không? Liệu tôi có phải bồi thường cho công ty không?

Trả lời:

Người lao động sẽ phải bồi thường cho người sử dụng lao động nếu việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động là trái pháp luật. Mức bồi thường cụ thể được quy định tại điều 43 của Bộ luật Lao động hiện hành.

Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Tuy nhiên, Bộ luật Lao động cũng quy định trường hợp lao động nữ mang thai được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không phải bồi thường. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng của lao động nữ mang thai phải thỏa mãn những điều kiện nhất định. Đó là phải có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi. Ngoài ra, lao động nữ mang thai cũng phải thực hiện nghĩa vụ báo trước cho người sử dụng lao động trong thời hạn do cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Chúng tôi trích dẫn điều luật thuộc Bộ luật Lao động hiện hành để chị tham khảo:

Điều 156. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai

Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tùy thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.