QĐND-Bạn Võ Văn Lam, Khu CN Hòa Khánh, TP Đà Nẵng hỏi: Xin quý báo cho biết, người sử dụng lao động có trách nhiệm gì khi sử dụng người lao động cao tuổi và quyền lợi của họ được quy định như thế nào?

QĐND-Bạn Võ Văn Lam, Khu CN Hòa Khánh, TP Đà Nẵng hỏi: Xin quý báo cho biết, người sử dụng lao động có trách nhiệm gì khi sử dụng người lao động cao tuổi và quyền lợi của họ được quy định như thế nào?

Trả lời: Theo Bộ luật Lao động (được sửa đổi, bổ sung năm 2006) thì:

1. Trước hết phải hiểu Người lao động cao tuổi là người lao động nam trên 60 tuổi, nữ trên 55 tuổi.

Nếu có nhu cầu, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động cao tuổi kéo dài thời hạn hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định tại Chương IV của Bộ luật Lao động.

2. Khi đã nghỉ hưu, nếu làm việc theo hợp đồng lao động mới, thì ngoài quyền lợi theo chế độ hưu trí, người lao động cao tuổi vẫn được hưởng quyền lợi đã thỏa thuận theo hợp đồng lao động.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quan tâm chăm sóc sức khỏe người lao động cao tuổi, không được sử dụng người lao động cao tuổi làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với chất độc hại có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người cao tuổi.