Ngày 4/11, hàng chục nghìn người Indonesia xuống đường yêu cầu thị trưởng từ chức

Trà My