Chỉ vì chủ quan mà thủ thành Khalid Askri của FAR Rabat đã từ người hùng “hụt” trở thành chàng ngố chỉ trong tích tắc…

N.M