Những người có thời gian sống tại thành phố lớn trên chục năm có tỷ lệ mắc các bệnh mãn tính về tai, mũi, họng, cảm cúm cao hơn những người sống dưới ba năm, Phó giám đốc Y tế Hà Nội đánh giá.