Lớp học tình thương nằm ngay bên bờ của đầm Sam, thầy giáo vốn là một chàng ngư phủ chính hiệu, ngày “gieo chữ” cho trẻ em thất học, đêm chài lưới trên đầm kiếm sống. Vậy nhưng lớp học này đã tồn tại hàng chục năm nay ở một vùng quê nghèo hẻo lánh, nuôi dưỡng ước mơ của nhiều thế hệ trẻ em vạn đò ở vùng sông nước...