Đi cùng một chuyến hàng với người giao hàng là đủ hiểu nỗi khó khăn khi đối mặt với ma trận tên đường tại TP.HCM.

Theo VTV