Những cuộc điện thoại "khủng bố" bà Hà Thị Bình đều châm chọc mục đích cứu giúp người của ...