Mới đây, nhà nghiên cứu Collin Mulliner vừa tiết lộ về một lỗ hổng quan trọng trên iOS cho phép tin tặc có thể tấn công và thực hiện cuộc gọi trên iPhone của bạn.

Nguoi dung iPhone co the bi 'rong tui' vi tin tac? - Anh 1

Lỗ hổng này được khai thác thông qua thành phần WebView và Twitter, LinkedIn, đều là những ứng dụng dễ bị tấn công. Cụ thể, tin tặc chỉ cần gửi một liên kết có chứa đoạn mã HTML đặc biệt, khi người dùng nhấp vào, ngay lập tức thiết bị sẽ bị khai thác và việc “rỗng túi” chỉ còn là vấn đề thời gian.

HOÀNG MINH