"Mấy ngày đầu cô bạn cùng phòng đến từ Zambia rất nhiệt tình nhưng mấy ngày gần đây thì cô tỏ ra "khắt khe" với tôi. Có hôm tôi bị mất thẻ cô ấy trong phòng và tôi có nhờ mở cửa giúp nhưng cô ấy đã không mở và nói phải tự xuống lễ tân lấy thẻ để vào" - Chung Thục Quyên tâm sự.