- Ga la Từ thiện, bán đấu giá và biểu diễn tài năng với sự tham gia của các người đẹp của cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2011, được tổ chức tại khách sạn Marriott County, London.

Minh Thiên (Theo (GB)