Đẹp thì phải săn, săn thì phải chọn góc. Góc chúc (chúc máy xuống) là một góc mà các tay ảnh thường rất thích sử dụng để chụp các người đẹp. Tại Euro 2008 số lượng người đẹp “quá tải”, khiến không ít thợ ảnh phải làm việc hết “công suất”. Cũng vì thế những góc chúc bỗng trở nên đa dạng.