Ngày 30-3, Bộ Y tế cho biết, tình hình dịch tiêu chảy cấp trên địa bàn một số tỉnh miền Bắc vẫn đang lan rộng. Ngoài các địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Kạn, Bắc Ninh tiếp tục ghi nhận một số ca bệnh rải rác thì tại Hà Tây, trong 6 xã của huyện Thường Tín đã có 57 ca tiêu chảy cấp, trong đó có 8 trường hợp xét nghiệm dương tính với khuẩn tả