Trong vòng 1 tháng qua, người dân Thừa Thiên Huế đã phải đương đầu với 5 đợt lũ nối tiếp nhau. Đợt lũ trước chưa kịp rút hết, đợt lũ sau đã lại về. Người dân ở tỉnh miền Trung này kiệt quệ vì phải gồng mình chống chọi với thiên tai liên tiếp.