Theo thông cáo chính thức ngày 13/10 của Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, Nhà ​Vua Thái Lan Bhumipol Abdulyadej-Rama IX đã qua đời ở tuổi 88 sau một thời gian lâm bệnh nặng.

Nguoi dan Thai Lan thuong tiec Nha vua Bhumibol - Anh 1

Người dân Thái Lan thương tiếc Nhà Vua Bhumipol Adulyadej. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)

Nguoi dan Thai Lan thuong tiec Nha vua Bhumibol - Anh 2

Người dân Thái Lan thương tiếc Nhà Vua Bhumipol Adulyadej. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)

Nguoi dan Thai Lan thuong tiec Nha vua Bhumibol - Anh 3

Người dân Thái Lan thương tiếc Nhà Vua Bhumipol Adulyadej. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)

Nguoi dan Thai Lan thuong tiec Nha vua Bhumibol - Anh 4

Người dân Thái Lan thương tiếc Nhà Vua Bhumipol Adulyadej. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)

Nguoi dan Thai Lan thuong tiec Nha vua Bhumibol - Anh 5

Người dân Thái Lan thương tiếc Nhà Vua Bhumipol Adulyadej. (Ảnh: Sơn Nam/Vietnam+)

Nguoi dan Thai Lan thuong tiec Nha vua Bhumibol - Anh 6

Người dân Thái Lan khóc thương Nhà Vua. (Nguồn: EPA)

Nguoi dan Thai Lan thuong tiec Nha vua Bhumibol - Anh 7

Người dân Thái Lan khóc thương Nhà Vua. (Nguồn: EPA)

Nguoi dan Thai Lan thuong tiec Nha vua Bhumibol - Anh 8

Một phụ nữ ngất xỉu sau khi nghe thông tin Nhà Vua qua đời. (Nguồn: EPA)

Nguoi dan Thai Lan thuong tiec Nha vua Bhumibol - Anh 9

Người dân Thái Lan khóc thương Nhà Vua. (Nguồn: EPA)

Nguoi dan Thai Lan thuong tiec Nha vua Bhumibol - Anh 10

Người dân Thái Lan khóc thương Nhà Vua. (Nguồn: EPA)