Trước sự chứng kiến của người xem, người đàn ông thể hiện sức mạnh khi thổi thành công quả bóng dày.

( lượt đánh giá) Mời bạn đánh giá Runi