Hơn một ngày nữa mới tới dịp lễ mua sắm Black Friday nhưng tại nhiều nơi ở Mỹ, người dân đã bắt đầu đổ đến trước các trung tâm thương mại.

Trong đó, rất nhiều người đã chuẩn bị sẵn lều trại, túi ngủ, đồ ăn vặt, chỉ để chờ đến đúng thời điểm mở cửa trong dịp lễ Black Friday.

Black Friday được xem là lễ hội mua sắm lớn nhất, đồng thời cũng mở đầu cho cả mùa mua sắm cuối năm tại Mỹ, nơi các nhà bán lẻ nỗ lực thu về lợi nhuận trong bối cảnh kinh doanh khó khăn.