Nghe nhân viên báo cháy, nhiều khách vội tháo chạy khỏi quán karaoke.

Hoàng Như - Thanh Vân