Ngày 6/7, ông Quang (74 tuổi) ở Ân Hữu, Hoài Ân, Bình Định, đã báo cho chính quyền địa phương và hạt kiểm lâm huyện đến để giao con voọc chà vá do ông và nhiều người dân bắt được.