(HNM) - Hơn chục năm trời, đôi chân người phụ nữ nhỏ bé đã in dấu khắp những vùng đất xa xôi của miền biên giới Tây Nam Tổ quốc. Những địa danh như Phước Long, Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Đốp, Khe Xanh, Suối Dây, Suối Đá, Gò Dầu, Đắc Ơ... với chị trở nên quen thuộc. Chị như người du mục, mải miết đi tìm những vùng đất mới, nơi chôn dấu hy vọng về di cốt của người chồng đã hy sinh.