Có tới 4 ông chồng một lúc, nhưng Nguyễn Thị Phỉ vẫn cặp kè với hàng chục người đàn ông khác. Làm nghề mát-xa, nhưng mụ thường khuyến mãi khách bằng… thứ có sẵn của mình.