Gần 70 năm phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, “Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã giữ trọn danh hiệu cao quý của người đảng viên…"

Ngày 25/6 tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Người cộng sản mẫu mực, sáng tạo”, nhân kỷ niệm 95 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1/7/1915 – 1/7/2010). Tới dự có Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ hơn về những phẩm chất cao đẹp, sáng ngời của người cộng sản mẫu mực Nguyễn Văn Linh, suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, hạnh phúc của nhân dân; người cộng sản tiêu biểu cho tinh thần rèn luyện, học hỏi, năng động và sáng tạo; những nỗ lực của đồng chí Nguyễn Văn Linh trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng môi trường quan hệ quốc tế hòa bình, hữu nghị, đưa Việt Nam bước vào thời kỳ hội nhập, phát triển. Các tham luận một lần nữa khẳng định: Gần 70 năm phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, “Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã giữ trọn danh hiệu cao quý của người đảng viên, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hy sinh vì lý tưởng cao cả của Đảng. Đồng chí đã để lại cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta một tấm gương sáng về phẩm chất của người cộng sản “tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”, sống trung thực, thẳng thắn, chan hòa gần gũi với mọi người, giản dị và cần kiệm, ghét thói phô trương hình thức”. Đảng và dân tộc ta đã tôn vinh Nguyễn Văn Linh là “ Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Trong tham luận gửi đến Hội thảo với tựa đề “Nguyễn Văn Linh- Nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo”, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười nhận định: “Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một chiến sỹ cách mạng kiên cường, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, nhân dân và quân đội ta, người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế”. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười xúc động nhớ lại: “gần gũi anh Linh, tôi càng thấy anh là con người rất mực trung kiên với lý tưởng cách mạng, vì nước, vì dân phục vụ; thẳng thắn, cương trực nhưng thấm đượm tình đồng chí, đồng bào, sống giản dị, liêm khiết, ghét thói tham ô, lãng phí, xa hoa, phô trương hình thức. Tác phong của anh là sâu sát thực tế, cụ thể, gần gũi quần chúng, lắng nghe ý kiến mọi người”. Đại tướng Lê Văn Dũng phát biểu nhấn mạnh: Là một trong những người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Linh với Đảng và dân tộc là rất to lớn. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã trải qua nhiều cương vị khác nhau ở địa phương và cơ quan Trung ương, dù ở đâu và làm việc gì đồng chí cũng đem hết sức lực, trí tuệ để cống hiến cho Đảng và nhân dân, đặt lợi ích của cách mạng lên trên lợi ích cá nhân, luôn trau dồi kiến thức và lắng nghe ý kiến đồng bào, đồng chí, quan tâm tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ và góp phần xây dựng các quan điểm, đường lối của Đảng./. TTXVN