QĐND Online-Đó là Bùi Việt Phương, học viên chương trình đào tạo Sĩ quan Chỉ huy Lục quân 5 năm tại trường Sĩ quan Lục quân 1. Phương sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại Mường Vó xã Nhân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình...