Trong cuộc hẹn, không ít người 'trốn' mỗi khi thanh toán song lại có những người bạn tranh trả tiền. Nhưng đừng nghĩ là do họ quá thừa tiền.

Nguoi chu dong tra tien cac buoi hen khong phai ho du da ma boi... - Anh 1

Nguoi chu dong tra tien cac buoi hen khong phai ho du da ma boi... - Anh 2

Nguoi chu dong tra tien cac buoi hen khong phai ho du da ma boi... - Anh 3

Nguoi chu dong tra tien cac buoi hen khong phai ho du da ma boi... - Anh 4

Ảnh minh họa

Nguoi chu dong tra tien cac buoi hen khong phai ho du da ma boi... - Anh 5

Nguoi chu dong tra tien cac buoi hen khong phai ho du da ma boi... - Anh 6

Nguoi chu dong tra tien cac buoi hen khong phai ho du da ma boi... - Anh 7

Nguoi chu dong tra tien cac buoi hen khong phai ho du da ma boi... - Anh 8

Nguoi chu dong tra tien cac buoi hen khong phai ho du da ma boi... - Anh 9

Nguoi chu dong tra tien cac buoi hen khong phai ho du da ma boi... - Anh 10

AN - Mạnh Quân/(Soha)/Thế giới trẻ