Nữ diễn viên Hồng Đào phân vân giữa 3 người đàn ông: Trường Giang, Chí Tài, Vân Sơn vì muốn tìm kiếm sự hoàn hảo.

Kim Chi