Trong câu hỏi đầu tiên của chương trình Ai là triệu phú số phát sóng ngày 26/4/2016, một kỹ sư hóa dầu đã sử dụng sự trợ giúp vì không biết đến mũ lưỡi trai.

Hàn Triệt