(CATP) Phan Đình Thái (SN 1983, ở Thanh Chương - Nghệ An) và Nguyễn Văn Hưng (SN 1983, ngụ xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) là bạn bè, sau đó kết nghĩa anh em.