Mặc cho chủ nhà thay đổi qua nhiều đời nhưng hóa đơn tiền nước của một dãy phố tại Chợ Lớn vẫn y sì tên người chủ đời đầu đã chết cách đây cả trăm năm.