Nhiều sự kiện hôn tập thể được tổ chức tại các thủ đô châu Âu để kêu gọi nước Anh ở lại EU.