Nhiều người biểu tình ở Los Angeles, California vừa đốt hình nộm của Donald Trump vừa la hét.

Mai Anh