Thành viên của một trong những nhóm đẳng cấp thấp ở Ấn Độ hôm nay đã đốt lốp ô tô, phong tỏa các con đường dẫn tới New Delhi và ném đá vào cảnh sát tại một số khu vực quanh thủ đô.