Tại Thông báo kết luận số 65 của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nam Định, ban hành ngày 25/5/2015, đã chỉ rõ những thiếu sót khuyết điểm của ban lãnh đạo và cá nhân Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình (PTTH) tỉnh Nam Định.

Nguoi bi to cao ky luat nguoi to cao lieu co dung? - Anh 1

Đài PTTH Nam Định. Ảnh: TD

Từ đơn thư tố cáo của công dân, Thường trực Tỉnh ủy Nam Định đã giao UBKT Tỉnh ủy tiến hành thẩm tra xác minh vụ việc gồm 7 nội dung.

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy, cả 7 nội dung tố cáo đều không đúng. Tuy nhiên, ông Trịnh Xuân Lộc, Bí thư, Giám đốc Đài PTTH tỉnh cũng có những khuyết điểm đó là: Chưa kịp thời bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của lãnh đạo Đài, quy định về chế độ hội họp của Đài PTTH tỉnh. Do đó, có việc chưa được thảo luận, bàn bạc trong lãnh đạo Đài dẫn đến thiếu thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện như: Dự án tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ, việc ký và thực hiện hợp đồng với Công ty Cổ phần VTV Cab Nam Định, từ đó phát sinh sự nghi ngờ, thắc mắc của một số cán bộ, nhân viên Đài PTTH tỉnh. Chưa có biện pháp kiên quyết kịp thời chấm dứt việc thu các chương trình “tìm hiểu thế giới tự nhiên, qua miền đất bốn phương” trực tiếp từ vệ tinh sau đó biên tập, biên dịch lại để phát trên NTV khi chưa có thỏa thuận bản quyền đã tồn tại từ các năm trước đó.

UBKT Tỉnh ủy yêu cầu ông Trịnh Xuân Lộc, Bí thư, Giám đốc Đài PTTH tỉnh: Nghiêm túc rút kinh nghiệm về những thiếu sót, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành Đài PTTH như đã nêu trên. Cùng với tập thể lãnh đạo tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng các chương trình PTTH phục vụ tốt những nhiệm vụ chính trị của tỉnh, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trước câu hỏi của PV về việc xử lý đối với người tố cáo không đúng, ông Lương Xuân Khương - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nam Định cho biết: Quan điểm là không xử lý người tố cáo không đúng, mà cần phải tuyên dương tinh thần phê bình của đảng viên dám chỉ ra những sai sót của lãnh đạo. Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng đã chỉ ra những sai sót khuyết điểm của ông Trịnh Xuân Lộc như đã nêu rõ trong thông báo.

Ở một diễn biến khác, sau khi chỉ ra nhưng điểm không đạt tiêu chuẩn để tham gia ứng cử, đề cử tham gia cấp ủy của ông Trịnh Xuân Lộc; ông Phạm Hùng Khánh đã bị ông Trịnh Xuân Lộc ký Quyết định kỷ luật số 21-QĐ/PTTH ngày 18/8/2016 với hình thức cảnh cáo.

Trao đổi về quyết định này và khiếu nại của đảng viên Phạm Hùng Khánh, ông Lương Xuân Khương - Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nam Định cho biết: Theo quy định, ông Khánh không thuộc diện đảng viên do Tỉnh ủy quản lý, nên UBKT Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy tại Công văn số 43-CV/UBKTTU ngày 29/2/2016 về việc giải quyết đơn tố cáo tại Đài PTTH tỉnh, đề nghị Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối, tiến hành quy trình xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng của ông Phạm Hùng Khánh theo quy định; đề nghị Thường trực Tỉnh ủy giao cho UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tiến hành xem xét lại việc thi hành kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Ngày 2/6/2016, UBND tỉnh tiếp tục có Công văn số 70-CV/UBKTTU về việc báo cáo tình hình Đài PTTH tỉnh, đề nghị Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chỉ đạo UBKT Đảng ủy Khối tiến hành quy trình kiểm tra việc thi hành kỷ luật Đảng ông Phạm Hùng Khánh và báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy kết quả kiểm tra. Đồng thời, Thường trực Tỉnh ủy giao UBKT Tỉnh ủy tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Đài PTTH tỉnh và cá nhân ông Trịnh Xuân Lộc.

Vậy nhưng đã nhiều tháng nay, vụ việc vẫn chưa được các cơ quan chức năng làm rõ, gây ra nhiều hoang mang cho đảng viên.

Việc người bị tố cáo ký quyết định kỷ luật người tố cáo liệu có khách quan? Đề nghị Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy Nam Định sớm có câu trả lời để tránh có những suy diễn không đúng.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

PV