Cho đến nay, tục ăn đất vẫn được duy trì trong không ít cộng đồng dân cư thế giới. Các nghiên cứu hiện tượng kỳ lạ này nhằm giải thích, liệu việc phụ nữ có bầu ăn đất có tác dụng bảo vệ họ trước nguy cơ nhiễm độc thai nghén hay không