TT (CẦN THƠ) - Khoảng một tuần nay nhiều ngư dân khu vực ĐBSCL rất phấn khởi khi đánh bắt được nhiều ghẹ và bán với giá cao.