Ngày 27.12, tại Nam Định, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (CNTT) Việt Nam đã bàn giao tàu mẫu đánh cá vỏ thép lưới rê cho ông Phạm Văn Tuyên, ngư dân xã Hải Chính H.Hải Hậu.

Tàu có chiều dài 25,46m, rộng 6,5m, cao mạn 3,1m, phục vụ khoảng 8 ngư dân đánh bắt xa bờ tối đa 20 ngày, trị giá trên 4 tỉ đồng, do Công ty cổ phần CNTT Sông Đào thi công.

Đây là nội dung trong chính sách thí điểm hỗ trợ ngư dân đóng 6 tàu vỏ thép khai thác thủy sản xa bờ do Tổng công ty CNTT Việt Nam triển khai. Cả nước hiện có khoảng 24.500 tàu gỗ có nhu cầu chuyển sang tàu vỏ thép.

Hoàng Long