Tối qua, đại diện của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu hàng hải trên biển đã tiếp nhận thuyền viên Nguyễn Văn Dư (quê tỉnh Kiên Giang) từ Singapore trở về sau khi được một tàu hàng của Pháp cứu khi trôi trên biển suốt 4 ngày đêm.