Nhờ công nghệ cấy ghép, hoa hồng ngày nay có rất nhiều màu sắc. Mỗi màu sắc của hoa hồng chứa đựng một thông điệp khác nhau, đó là tình yêu, sự tinh khiết, hay hàm chứa một lời cảm ơn. Bạn hãy là người sáng suốt lựa chọn màu sắc hoa hồng phù hợp với hoàn cảnh và những thông điệp mà bạn muốn gửi tới người nhận.