TTO - Năm nào cũng vậy, có khá nhiều phụ huynh học sinh dẹp hết công ăn việc làm để túc trực chờ con thi ra. Chúng tôi đã có dịp trò chuyện với khá nhiều phụ huynh với nhiều tâm trạng khác nhau. Nhưng nhìn chung đều mang một nỗi lo chung: con em mình làm bài có tốt không?