24H.COM.VN - Làng quê Lộc Yên miền trung du Tiên Phước, Quảng Nam vốn nổi tiếng với những ngôi nhà cổ, ruộng bậc thang và nhiều cây trái nổi tiếng: bòn bon, chuối, tiêu, chè, mít, quế, vườn cau...