(Danong.com) Bi - Rain và Yun Eun Hye dẫn đầu trong cuộc bình chọn qua mạng tại Trung Quốc.