- Ngôi sao trên đại lộ Danh Vọng tại Hollywood của Donald Trump đã bị phá hủy trong đúng ngày sinh nhật của bà Hillary Clinton...

Video: Deadline.com; Reuters