(HNM) - Được thành lập tháng 12-1991, Làng trẻ Hòa Bình (quận Thanh Xuân) có bốn chức năng chính: Chăm sóc sức khỏe bằng vật lý trị liệu; giáo dục cơ bản cho trẻ em; hướng nghiệp trẻ tàn tật tới một số loại hình nghề nghiệp như may, thêu, dệt, khâu, đẽo đá, tin học; chăm sóc trẻ em qua sử dụng các phương tiện đặc biệt.

Hiện nay, Làng Hòa Bình đang chăm sóc gần 200 trẻ bị tàn tật bẩm sinh do chất độc da cam. Cuộc sống của các em được bao bọc bởi tình yêu thương của các thầy cô nơi đây.

Hầu hết các em ở Làng trẻ Hòa Bình chậm phát triển do ảnh hưởng chất độc da cam.

Những em có sức khỏe tốt hơn được bố trí học nghề thêu, may…

Cán bộ, công nhân viên ở Làng trẻ Hòa Bình luôn làm việc 3 ca để chăm sóc những trẻ thiệt thòi.

Mỗi lớp học có chừng 20 học sinh. Ở đây, việc học văn hóa không phải quan trọng nhất, thay vào đó là các trò chơi vận động, giúp các em nâng cao sức khỏe.

Em Nguyễn Đình Dũng (10 tuổi), vào Làng từ năm 2009 khi chưa biết nói, giờ đã có thể đánh vần.

Có nhiều em sống trong làng trẻ từ khi thành lập cho tới nay.

Các em luôn được chăm sóc sức khỏe thường xuyên.