"Ông hoàng nhạc sến" cho biết khoảng chục năm nay anh không đi bar, không bia rượu và chỉ ở nhà tập tạ, ăn chay, viết nhạc. Do đó, những tin đồn Ngọc Sơn ăn chơi là sai.

Team 10 A.M