Các nạn nhân vẫn không thể hiểu tại sao mình lại nhận được những cái kết "thốn" như thế.

Ngo ngang voi 'tai hoa tren troi roi xuong' - Anh 1

Không uống còn thích "thể hiện".

Ngo ngang voi 'tai hoa tren troi roi xuong' - Anh 2

Ối giời ơi, có "động đất" hả?

Ngo ngang voi 'tai hoa tren troi roi xuong' - Anh 3

Cú đá trời giáng.

Ngo ngang voi 'tai hoa tren troi roi xuong' - Anh 4

Gậy ông lại đập "đầu" ông.

Ngo ngang voi 'tai hoa tren troi roi xuong' - Anh 5

Cái kết đắng vì thích "thể hiện".

Ngo ngang voi 'tai hoa tren troi roi xuong' - Anh 6

Chuyện gì đang diễn ra vậy?

Ngo ngang voi 'tai hoa tren troi roi xuong' - Anh 7

Chơi mà lại không cho anh chơi cùng à.