Chiếc máy vặt lông gà với tốc độ siêu nhanh, chỉ sau 14 giây con gà đã được làm sạch lông. Phan Thiên Clip: Youtube