PN - Đó là chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng tại văn bản số 4084/UBND vừa gửi Sở Công thương, Sở Y tế và một số đơn vị có liên quan về một số giải pháp tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh hóa chất trên địa bàn TP.

Theo đó, UBND TP đề nghị Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiến hành khảo sát ngay số lượng và nhu cầu của tất cả các cơ sở kinh doanh hóa chất trên địa bàn TP.

Sau khi có kết quả khảo sát, nhanh chóng tiến hành chọn địa điểm và xây dựng đề án thành lập chợ đầu mối kinh doanh hóa chất để di dời tất cả các cơ sở kinh doanh hóa chất trên địa bàn TP ra khỏi khu dân cư, nhằm đảm bảo an toàn và tạo thuận lợi trong việc quản lý chặt chẽ ngành nghề kinh doanh này.

Riêng đối với hóa chất là hương liệu, phụ gia thực phẩm, Sở Y tế và UBND Q.5 xây dựng ngay kế hoạch, phương án di dời tất cả các cơ sở kinh doanh mặt hàng này ra khỏi chợ Kim Biên và các tuyến đường xung quanh chợ. `

Phan Trí