Vaccine H5N1 - thành quả nghiên cứu của các nhà khoa học Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đã chính thức được Bộ Y tế cho phép thử nghiệm trên người. Thông tin này thực sự là niềm vui to lớn khi mà virus cúm A H5N1 đang hàng ngày, hàng giờ đe dọa sức khỏe và tính mạng con người.