Ngày 10/11, Đảng ủy Bộ GTVT đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT. Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT đã tới dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Nghien cuu, quan triet Nghi quyet Hoi nghi lan thu tu BCH TW Dang - Anh 1

Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu khai mạc

Dự Hội nghị còn có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Đỗ Nga Việt Ủy viên Ban Cán sự, Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các lãnh đạo cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ GTVT, sau Hội nghị tiếp tục quán triệt phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động với những nội dung mà Hội nghị Trung ương đã thông qua; quyết tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện phê bình và tự phê nghiêm túc, thẳng thắn trong sinh hoạt Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước. Tăng cường công tác tổ chức và cán bộ; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; cải cách hành chính trong Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Nghien cuu, quan triet Nghi quyet Hoi nghi lan thu tu BCH TW Dang - Anh 2

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 9 đến 14/10/2016, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã họp để thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề hết sức quan trọng: Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ được Trung ương và các Đảng bộ hết sức quan tâm; Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Vấn đề xây dựng nhà máy điện hạt nhân...

Nghien cuu, quan triet Nghi quyet Hoi nghi lan thu tu BCH TW Dang - Anh 3

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trần Hồng Hà quán triệt nội dung Nghị quyết.

Đồng chí Trần Hồng Hà cũng đã tập trung đi sâu là rõ nội dung Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII "Tăng cường về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chăn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Theo đồng chí Trần Hồng Hà hiện tượng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức không phải là hiện tượng mới mà đã có ngay từ thời kỳ trước cách mạng, thời kỳ kháng chiến... Tuy nhiên, hiện tượng này, theo Trung ương nhận định, hiện nay diễn ra tinh vi, phức tạp, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Sau khi phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đã được Nghị quyết TW4 (khóa XII) nêu ra, đồng chí Trần Hồng Hà cũng đã phân tích và chuyển tải tới các đại biểu dự Hội nghị 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ cũng như 3 nhóm giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa " trong nội bộ.

Phát biểu kết thúc Hội nghị thay mặt Đảng ủy Bộ GTVT, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông đã bày tỏ sự cảm ơn đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trực tiếp tới truyền đạt nội dung Nghị quyết tạo sự thành công tốt đẹp cho Hội nghị. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ một lần nữa yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ nội dung các Nghị quyết để áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Theo mt.gov.vn