Cả nước có 218 thí sinh bị đình chỉ thi. Bộ GD- ĐT đánh giá, ngày thi đầu tiên diễn ra bình thường, đúng quy chế, tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn còn hiện tượng nhiễu thông tin về đề thi như phao tin lộ đề... gây hoang mang trong TS và dư luận.