Sáng 12/10, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh chủ trì hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10/2016.

Hội nghị có sự tham gia của 91 điểm cầu thuộc các tỉnh, thành, huyện, thị trong cả nước.

Nghiem tuc chong tu tuong tu chuyen hoa, tu dien bien trong noi bo - Anh 1

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, thông qua những câu chuyện dung dị trong làm việc, lối sống, sinh hoạt, ứng xử của Bác Hồ, đội ngũ báo cáo viên cả nước đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo cung cấp hệ thống thông tin về những vấn đề cơ bản, cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nghiem tuc chong tu tuong tu chuyen hoa, tu dien bien trong noi bo - Anh 2

GS.TS Hoàng Chí Bảo cung cấp một số thông tin tại hội nghị

Hội nghị cũng quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, các cấp ủy tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Nghiem tuc chong tu tuong tu chuyen hoa, tu dien bien trong noi bo - Anh 3

Kết luận hội nghị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh ghi nhận những nỗ lực của các tỉnh, thành, Đảng ủy các đơn vị, cơ quan trong việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, song cũng nhận định việc triển khai thực hiện nội dung này ở một số cơ quan, đơn vị thiếu đồng bộ, thiếu thường xuyên, tự giác...

Nghiem tuc chong tu tuong tu chuyen hoa, tu dien bien trong noi bo - Anh 4

Phó ban Thường trực Ban tuyên giáo Trung ương Mai Văn Ninh. Ảnh: internet

Chỉ ra những điểm mới trong Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu đội ngũ báo cáo viên các cấp cần quán triệt và nhận thức sâu sắc hơn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập và quán triệt các Nghị quyết tại Trung ương lần thứ 4 khóa XII diễn ra sắp tới; nghiêm túc chống tư tưởng tự chuyển hóa, tự diễn biến trong nội bộ...

Trên cơ sở những thông tin được tiếp cận, đội ngũ báo cáo viên chọn lựa nội dung cốt lõi để chuyển tải có hiệu quả; đồng thời tiếp tục tự giác nghiên cứu, mở rộng thêm các nội dung liên quan; tích cực tuyên truyền về điển hình, gương người tốt việc tốt...

Nghiem tuc chong tu tuong tu chuyen hoa, tu dien bien trong noi bo - Anh 5

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ báo cáo viên toàn tỉnh bám sát nội dung được triển khai tại hội nghị lần này, bổ sung thêm các câu chuyện về Bác để làm phong phú, linh hoạt thêm nội dung tuyên truyền; các báo cáo viên cấp huyện trực tiếp về các xã truyền đạt, giới thiệu Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Thu Hà